Ministry of Finance, Planning and Economic Development
Free Hotline 0800 229 229 Mon – Fri  9am – 5pm budget@finance.go.ug

 

All Documents

Document Type Financial Year Download
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_230_MissioninAbuDhabi_135_17032021092840.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_231_MissioninBujumbura_136_26032021165701.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_232_ConsulateinGuangzhou_137_29032021133633.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_232_ConsulateinGuangzhou_137_29032021133633.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_233_MissioninAnkara_138_16032021110520.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_234_MissioninSomalia_139_15032021185625.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_500_501_850LocalGovernments_06032021131501.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_500_501_850LocalGovernments_156_22032021105536.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_500_501_850LocalGovernments_155_01042021111457.pdf
Draft Budget Estimates 2021/22 PDF icon 2021-2022_DraftBudgetEstimates_Vote_500_501_850LocalGovernments_154_01042021113503.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_016_MinistryofWorksandTransport_17_01042021170405.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_102_ElectoralCommission_25_26032021130029 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_125_NationalAnimalGeneticResCentreandDataBank_56_01042021194624.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_134_HealthServiceCommission_66_31032021171930 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_136_MakerereUniversity_67_01042021101012 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_137_MbararaUniversity_68_01042021093625 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_138_MakerereUniversityBusinessSchool_69_31032021235550 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_140_UgandaManagementInstitute_71_07042021082117.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_139_KyambogoUniversity_70_01042021195131 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_141_URA_72_18032021104306 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_142_NationalAgriculturalResearchOrganisation_73_01042021150653.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_143_UgandaBureauofStatistics_74_31032021122444 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_144_UgandaPoliceForce_75_31032021102701 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_145_UgandaPrisons_76_01042021082611 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_146_PublicServiceCommission_77_01042021183950.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_147_LocalGovernmentFinanceCommission_176_30032021140053 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_148_JudicialServiceCommission_79_29032021121214 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_149_GuluUniversity_80_01042021182355 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_150_NationalEnvironmentManagementAuthority_81_23032021153010 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_151_UgandaBloodTransfusionService(UBTS)_82_24032021134917 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_152_NAADSSecretariat_83_01042021132821.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_153_PPDA_84_19032021182957 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_154_UgandaNationalBureauofStandards_85_24032021143628 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_155_UgandaCottonDevelopmentOrganisation_86_30032021121819 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_156_UgandaLandCommission_87_26032021100948 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_155_UgandaCottonDevelopmentOrganisation_86_30032021121819 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_157_NationalForestryAuthority_88_31032021144724 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_161_MulagoHospitalComplex_91_27032021155843 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_162_ButabikaHospital_92_26032021150110 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_163_AruaReferralHospital_93_25032021164120 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_164_FortPortalReferralHospital_94_01042021133535 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_165_GuluReferralHospital_95_19032021132609 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_166_HoimaReferralHospital_96_25032021141603 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_167_JinjaReferralHospital_97_24032021103835 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_168_KabaleReferralHospital_98_24032021192912 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_169_MasakaReferralHospital_99_22032021123104 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_170_MbaleReferralHospital_100_22032021123351 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_171_SorotiReferralHospital_101_25032021154810 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_172_LiraReferralHospital_102_26032021104359 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_173_MbararaReferralHospital_103_30032021124515 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_174_MubendeReferralHospital_104_23032021141925 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_175_MorotoReferralHospital_105_23032021172042 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_175_MorotoReferralHospital_105_23032021172042 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_176_NaguruReferralHospital_106_26032021164904 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_201_MissioninNewYork_09032021024433 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_202_MissioninEngland_108_31032021164146.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_203_MissioninCanada_109_25032021192153 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_204_MissioninIndia_110_20032021153618 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_205_MissioninEgypt_111_25032021125134 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_206_MissioninKenya_112_16032021214429 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_207_MissioninTanzania_113_17032021172102 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_208_MissioninNigeria_11032021162215 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_210_MissioninWashington_116_29032021204439 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_211_MissioninEthiopia_15032021141031 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_212_MissioninChina_118_30032021124921 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_213_MissioninRwanda_08032021120409 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_214_MissioninGeneva_120_26032021102442 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_215_MissioninJapan_121_25032021113902 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_217_MissioninSaudiArabia_123_19032021152923 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_218_MissioninDenmark_124_19032021125112 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_219_MissioninBelgium_125_24032021150625 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_220_MissioninItaly_10032021210428 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_223_MissioninSudan_128_28032021132449 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_224_MissioninFrance_129_18032021161835 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_225_MissioninGermany_08032021132037 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_226_MissioninIran_07032021160415 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_227_MissioninRussia_09032021061209 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_228_MissioninCanberra_133_24032021120058 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_229_MissioninJuba_134_24032021162337 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_229_MissioninJuba_134_24032021162337 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_230_MissioninAbuDhabi_135_17032021092828 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_231_MissioninBujumbura_136_26032021165833 (2).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_232_ConsulateinGuangzhou_137_29032021133213 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_233_MissioninAnkara_138_16032021110317 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_234_MissioninSomalia_139_15032021185610 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_235_MissioninMalyasia_140_24032021111842 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_236_ConsulateinMombasa_141_17032021185704 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_237_UgandaEmbassyinAlgeria_Algiers_162_17032021231358 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_238_UgandaEmbassyinDoha_Qatar_170_19032021132558 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_102_ElectoralCommission_25_26032021130029 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_46_01042021151458 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_47_01042021151839.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_48_01042021152329.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_50_01042021153338.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_51_01042021153955.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_52_08042021120402.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_53_01042021154953.pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_123_RuralElectrificationAgency(REA)_54_01042021120149 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_46_01042021151458 (1).pdf
Ministerial Policy Statements 2021/22 PDF icon 2021-2022_VoteMPS_122_KampalaCapitalCityAuthority_47_01042021151839.pdf